Galileo Galilei Neyi İcat Etmiştir?

Galileo Galilei neyi icat etmiştir, adlı içeriğimizde Galileo Galileo kimdir sorusunu cevaplayacağız. Aynı zamanda Galileo Galilei neyi icat etmiştir, konusunda da sizleri bilgilendireceğiz.

Galileo Galilei Kimdir?

Galileo Galilei Kimdir

15 Şubat 1564 yılında İtalya’daki Pisa kentinde hayata gözlerini açmıştır. Doğduğu yer ise monarşi yönetimindeki Floransa’ydı. Ünlü müzisyen Vincenzo Galilei ve Giulia Ammannati’nin altı çocuğu arasındaki en büyük çocuktur. İlköğretimi Floransa’da bitirmiştir. Sonrasında ise tıp öğrenimi için Pisa Üniversitesi’ne başlamıştır. Kötü ekonomik şartlardan dolayı da üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalmıştır.

Galileo Galilei, hayatı boyunca mükemmel bir hırs ve zekaya sahip olmuştur. Matematik ve fizik başta olmak üzere birçok konu ile ilgilenmiştir. Roma Katolik Kilisesi onu “dünya sabittir” düşüncesi ile tanıştırmıştır. Kendisi de diğer entellektüeller gibi belli bir süre bu düşünceyi desteklemişti.

Okuldan ayrılmadan önce ise profesör olmaya karar vermiştir. Okulu bırakması profesör olmasına herhangi bir şekilde engel olmadı. Bunun sebebi ise okulu bırakma sürecinde de matematik eğitimleri almayı sürdürdü ve kendini geliştirdi. Çeşitli konularda araştırmalara yardım etti. “Küçük Denge” adındaki eseri ile birlikte küçük miktardaki nesnelerin tartılmasının hidrostatik prensibini tanımladı. Bu eserini 2 yılda oluşturmayı başardı ve eser kendisine büyük bir şöhret kazandırdı. 1589 yılında Pisa Üniversite’sinde öğretim görevlisi olarak atandı.

Okumaya Değer: Nicolas Conte Neyi İcat Etmiştir?

Galileo Galilei Ölümü

Galileo Galilei Ölümü

1638 yılında Galileo, ev hapsindeydi ve kör olmuştu. Sağlık durumu gittikçe daha da kötüye gidiyordu. 8 Ocak 1942 tarihinde kalp çarpıntısı nedeni ile bu dünyadan ayrıldı. Kendisi hayatı boyunca modern fizik için en büyük bilim insanlarından birisi olma şerefine erişmiştir. Ancak dönemindeki insanlar tarafından hiç anlaşılamamıştır.

Galileo Galilei Neyi İcat Etmiştir?

Galileo Galilei Neyi İcat Etmiştir1

Hayatı boyunca zorluk çeken Galileo, günümüzde kullandığımız birçok aleti icat etmeyi başarmıştır. Bu sayede günümüzdeki birçok bilim insanına yardımcı olmuştur. Galileo Galilei neyi icat etmiştir sorusu için şunlar gösterilebilir:

 • Teleskop
 • Termometre
 • Bilancetta
 • Mikrometre
 • Celatone
 • Galileo’dan Kaçış

Teleskop

Teleskop

Teleskop, Galileo Galilei neyi icat etmiştir sorusunu merak eden kişilerin sıkça karşılaştığı cevaplardan bir tanesidir. Galileo Galilei’nin en büyük icatlarından birisidir. 1609 yıllarında uzak mesafeleri gözlemlemek için bir icat yapıldığı hakkında haber aldı. Bu icat Hans Lippershey tarafından bulunmuştu. Çıplak gözle görülemeyen yıldızların görülmesini sağlıyordu. Astronomi meraklısı oldığından dolayı da Galileo bunun kendine göre bir çeşidi yapmaya karar verdi ve yaptı.

Lippershey’in teleskobu ve Galileo’nunki farklıydı. Galileo teleskobunu tasarlarken matematikten de çokça faydalanmıştı. Bu sayede de görüntü altı kata kadar büyüdü ve netlik konusunda herhangi bir sorun yaşanmadı. Galileo Galilei’nin teleskobu, o dönemdeki en net teleskop olarak bilinmeye başladı.

Termometre

Termometre

Galileo Galilei neyi icat etmiştir, sorusunun en önemli cevaplarından birisi de termometredir. 1593 yılında sıcaklık değişimini ölçen ölçekleri kullanarak daha farklı bir termometre icat etmiştir. Bu nesne de sıcaklığın hareketine göre değişiklik gösteren hamur topraklarından oluşuyordu. Nesnenin ambalajında da derecelerle gösterilen işaretler bulunmaktaydı. İçerisindeki su sıcaklığa göre yükselip alçalıyordu.

Günümüzde kullanılan termometreler ise Galileo’nunkine kıyasla daha karmaşık mekanizmalardan oluşuyor. Bu şekilde sıcaklıklar hesaplanabiliyor. Bu termometrelerin icat edilmesinde Galileo’nun katkısı da oldukça büyüktür. Teknoloji gelişmeye başladıkça da bu katkıların etkisi gözle görülmeye başlamıştır.

Bilancetta

Bilancetta

1597 yılında bir bilim insanı tarafından bir cadı türü yaratıldı ve onun adı Bilencetta idi. O dönemlerde astronomlar tarafından üretilen Bilencetta ticari alet olarak kullanılıyordu. Tüccarlar döviz kurunu hesaplarken, ordu insanları ise silahların ağırlığını ölçmek için kullanmaktaydı. Galileo ise Arşimet prensiplerini kullanarak havada ve suda tartma ile ilgili yeni çözümler ortaya attı.

Bilencetta, genelde yarım daire şeklindeki bir parçanın üzerinde bulunan iki cetvelden oluşmaktaydı. Tartılmak istenen madde öncelikle suyun içerisine konurdu. Bu sayede gümüş ve altının ne kadar olduğu ölçülebilirdi. Zaman geçtikçe bu alet de değişikliğe uğramıştır. Ancak günümüzde nadir de olsa kullanılmaya devam etmektedir.

Mikrometre

Mikrometre

Mikrometre, her uydu ve Dünya’nın arasındaki mesafeyi ölçmek için tasarlanmış bir aletti. En önemli özelliği olarak teleskobun içerisine yerleştirilebiliyordu ve 20 eşit bölmesi bulunan bir cetvelden oluşmaktaydı. Zaman içerisinde bu da değişikliğe uğradı ve çok küçük boyuttaki nesneleri tespit etmemize yarayan bir araç haline dönüştü.

Celatone

Celatone

Celatone, Jüpiter’in uydularını gözlemlemek için yapılmış bir alettir. Aynı zamanda denizdeki uzaklığı hesaplamak için de kullanılmıştır. Ayrıca teleskop ile birleştirilebilmektedir ve gövde şeklinde bir nesneye dönüşebilmektedir. Hareket halindeki bir geminin kullanılması için tasarlanmıştır.

Galileo’dan Kaçış

Sarkaçlı bir saatten oluşan tasarıma Galileo’dan Kaçış ismi uygun görülmüştü. Diğer bir ismi de eşapman saatidir. 1637 yılında yapılmaya başlanmıştır ve sarkaçlı saatlerin ilk örneği olma özelliğini taşımaktadır. Galileo o dönemler de yaşlanmıştı ve kör olmuştu. Bundan dolayı çizim konusunda oğlu babasını dinleyerek çizimi bitirdi. İcat yapılmaya başlanmıştı. Ancak baba ve oğul proje bitmeden hayata veda etmişlerdi.

Galileo Galilei Eserleri

Galileo Galilei Eserleri

Galileo Galilei neyi icat etmiştir, konusu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler eserlerini de bilmek zorundadır. Galileo Galilei, hayatı boyunca çoğu çalışmaya imza atmıştır. Bu çalışmalarının yanında birçok eseri de kaleme almayı başarmıştır. Yazdığı eserler o zamanlarda yasaklanmış ve önüne hep engel konulmaya çalışılmıştır. Galileo Galilei’nin bazı eserleri şu şekildedir:

 • Geometrik ve Askeri Pusula Operasyonları
 • Staril Messenger
 • Söylem
 • İki Baş Dünya Sistemine İlişkin Diyalog
 • İki Yeni Bilim

Galileo Galilei’nin eserleri o zamanlarda anlaşılamasa da gelişen dünyada bilim açısından çok katkı sağlamıştır. Çalışmaları bilim dünyasında çığır açmış ve günümüze kadar gelmiştir. Gözleri görmemesine rağmen bilime sonuna kadar inanmış ve asla onu terk etmemiştir.

Galileo Galilei Yasaları

Galileo Galilei Yasaları

Galileo Galilei neyi icat etmiştir, konusunda araştırma yapan kişilerin yasaları hakkında da bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Galileo Galilei, yaptığı icatlarının yanına keşfettiği yasalarla da bilinmektedir. Ortaya çıkardığı yasalarla birlikte Isaac Newton gibi önemli fizikçilere de yol göstermiştir. Galileo Galilei’nin yasaları arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Eylemsizlik Kanunu
 • Serbest Düşüş Yasası
 • Sarkaçların Eş Zamanlılık Yasası
 • Ay Üzerindeki Dağlar
 • Kopernik Teorisi

Eylemsizlik Kanunu

Eylemsizlik kanunu, hareket eden bir maddenin yoldan saptıracak bir kuvvet olmadığı takdirde hareket etmeye devam edeceğini söyler. Örnek olarak; masada bir kalemin durduğunu düşünürsek kalemi kimse gelip almazsa kalem orada durmaya devam edecektir. Yalnızca birinin gücü ya da bir şeyin gücü ile harekete geçilir. Sonraki zamanlarda bu Isaac Newton tarafından da kullanılmıştır.

Serbest Düşüş Yasası

Havasız ortamda düşüşteki iki nesnenin ağırlığı düşünülmeden eşit mesafede ilerleyeceği düşünülmüştü. Bu Aristotelesçi serbest düşüş ilkelerine aykırıydı. O dönemlerde de tartışmaya neden olmuştu. Yine de Galileo çalışmalarına başladı.

Teoriyi test etmek için eğimi olan bir düzlemi seçti. Düzlemin üzerine birkaç defa farklı yükseklik ve eğimdeki kurşun küreleri bıraktı. Deney sonrasında zamanların karesi ve kürenin aldığı mesafenin aynı olduğu ortaya çıktı. Bu sayede kürenin gittiği mesafenin de orantılı olduğu Galileo Galilei tarafından bulundu.

Sarkaçların Eş Zamanlılık Yasası

Galileo Galilei, sarkacın salınım süresi ile genlik arasında bir bağ olmadığını görmüş ve sarkaç prensibini ortaya çıkarmıştır. Salınım süresinin sarkacın ip uzunluğuna bağlı olarak değişiklik gösterdiği düşünüldü. Zaman geçtikten sonra Foucault isimli bir bilim adamı bu konu üzerinde çeşitli deneyler yaptı. Sonrasında ise bir düzlem üzerinde saatlerce sallanabilen bir sarkaç geliştirdi. Galileo Galilei’nin teorisini ilerleterek kanıtlamayı başardı.

Ay Üzerindeki Dağlar

Galileo, kendi teleskobu ile Ay’ı gözlemlemek ister ve gördüklerine inanamaz. Ayın yüzeyinin düz ve kusursuz olmadığını fark eder. Bu düşünce o dönemde reddedilmekteydi. Düz olmasının aksine Ay’ın yüzeyi krater ve dağlardan oluşmaktaydı. Dağların gölgelerini gözlemleyerek de bu dağların ne kadar yüksek olduğunu hesapladı. Ay’ın yüzeyinin de Dünya’ya benzediğini bu şekilde keşfetmiş oldu.

Kopernik Teorisi

Galileo, çok fazla deney yapmıştır ve teleskobun keşfi ile kendisi kötü durumlara düşmüştür. Gökyüzündeki en parlak yıldız olan Venüs’ü incelerken gördükleri ile şaşkına dönmüştür. Ay’ın evreleri olduğu gibi Venüs’ün de evrelerinin olduğunu farketmiştir. Evrelerin açıklaması ise gezegenin Güneş etrafında dönmesidir.

Eğer Venüs, Dünya’nın çevresinde dönseydi evrelerini görmek imkansız olurdu. Bundan dolayı merkezin Dünya olması görüşü tekrar çürütülmüş gibiydi. Bu gözlemleri Kopernik teorisi ile de uyum içerisinde çalışmaktaydı. Dünya gezegenlerin merkezinde değildi. Aksine Güneş’in merkezde olduğu bir evren bulunmaktaydı. Bunu paylaşmak istedi ve otoriteler onu uzun yıllar cezaya mahkum etti. Ancak inkar edilse de Dünya Güneş’in çevresinde dönmekteydi.

Sonuç

Galileo Galilei neyi icat etmiştir adlı içeriğimizde Galileo Galilei’nin hayatını sizlerle paylaştık. Aynı zamanda Galileo Galilei neyi icat etmiştir sorusunu da cevaplandırdık. Ayrıca Galileo Galilei’nin eserlerini de sizlere sunduk.

Sıkça Sorulan Sorular

Galileo Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Söylemiş midir?

Karşısındaki engellere rağmen Dünya’nın yuvarlak olduğunu ifade etmiş ve ispatlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu