Sohbet ve Fıkra Arasındaki Farklar

Sohbet ve fıkra arasındaki farklar adlı içeriğimizde sizlere sohbet ve fıkra türlerinin arasındaki farkları açıklayacağız. Aynı zamanda sohbet ve fıkra hakkında da detaylı bilgileri sizlere sunacağız. Bu konular hakkında bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Sohbet Nedir?

Sohbet Nedir?

Sohbet, herhangi bir yazarın günlük olaylar ile ilgili görüşlerini belirttiği bir edebi türdür. Bu türde karşıda bir kişi varmış gibi yazılır. Yazar yalın bir anlatım kullanır ve söylediklerinde herhangi bir derinleştirme kullanmaz. Anlaşılır bir dille okuyucuya kendi fikirlerini sunar.

Dergi ve gazetelerde sohbet türü ile sıklıkla karşılaşılır. Gazeteciler, ülke gündeminde olan konularla ilgili fikirlerini okuyucu ile paylaşırlar. Yazı akıcı ve anlaşılır bir şekilde ilerler. Okuyucu yazarı yanındaymış gibi hisseder. Sohbet yazılarının diğer bir adı da “Söyleşi”dir. Eski zamanlarda ise sohbet yerine “Muhasebe” kelimesi kullanılırdı.

Eğer edebiyata ilginiz varsa Sineklerin Tanrısı karakter analizi içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Sohbet Türünün Özellikleri

Sohbet yazıları içerdiği bazı özelliklerle diğer edebi türlerden ayrılabilmektedir. Yazar bu özellikler sayesinde yazısını daha anlaşılabilir hale getirebilir. Sonuç olarak ne anlatmak istediğini okuyucuya daha net bir şekilde ulaştırabilir. Sohbet türünün genel özellikleri şu şekildedir:

 • Sohbet yazılarında samimi bir dil kullanılır.
 • Atasözleri ve deyimlerden sıklıkla yararlanılır.
 • Yazılan konu herkesi ilgilendirmelidir.
 • Çoğunlukla devrik yapıda cümleler kullanılır.
 • Yazar, okuyucuya karşısında gerçekten varmış gibi sorular sorar.
 • Konu uzatılmadan ya da kanıtlanmasına gerek olmadan yazılır.
 • Gazete ve dergilerde sıklıkla sohbet yazan yazarlara denk gelebilirsiniz.
 • Yazarın yalnızca bir amacı vardır. Okuyucuyu konu hakkında düşünmeye teşvik etmektir.

Dünya ve Türk Edebiyatı’nda Sohbet

Dünya ve Türk Edebiyatı'nda Sohbet

Sohbet birçok yönü ile deneme türüne benzemektedir. Bundan dolayı sohbetin Dünya Edebiyatın’daki yerine bakarken denemenin geçmişi de incelenmelidir. Deneme ilk defa Monteigne tarafından Fransa’da ortaya çıkan bir edebi türdür. Sonrasında ise Amerika ve Avrupa üzerinde gelişmesini sürdürmüştür. 20. yüzyılda ise Türk Edebiyatın’da yazılmaya başlanmıştır. Bu zamanlarda ise sohbet türü dünyada sıkça rastlanmaya başlamıştır. Dünya üzerindeki sohbet türünün önemli temsilcileri şu şekildedir:

 • Jean Paul Sartre
 • Maksim Gorki
 • Ernest Hemingway

Türk Edebiyatı’nda sohbet türü, Tanzimat Dönemi ile birlikte gazetelere girmeya başlamıştır. Yazının samimi olmasından dolayı birçok yazar sohbet üzerine yazılar yayınlamıştır. Çoğunlukla gazete ya da dergilerde yayınlanan bu yazıları, bazı yazarlar kitap haline de getirmiştir. İşte Türk Edebiyatın’da sohbet örneği veren yazarlar:

 • Ahmet Rasim
 • Attila İlhan
 • Hasan Ali Yücel
 • Nurullah Ataç
 • Şuut Kemal Yetkin
 • Cenap Şahabettin

Yukarıda yer alan yazarlar en kaliteli sohbet yazarlarındandır. Bu kişilerin kitaplarını ve yazılarını okumak sizlerin ufkunu açacaktır.

Fıkra Nedir?

Fıkra Nedir?

Fıkra, sohbetten farklı olarak bir yazarın toplum sorunları üzerine yazdığı düşünce yazılarıdır. Yazarın konu hakkındaki düşünceleri akıcı bir şekilde yazılır. Çoğunlukla gazete ya da dergilerde yayınlanır. Fıkra türünde yazar yazının belli bölümlerinde toplumsal ve siyasi konular hakkında kendi düşüncelerini yayımlar. Fıkra türünün diğer bir ismi de “Köşe Yazısı”dır.

Fıkra Türünün Özellikleri

Fıkra, çocukluktan başlayarak herkesin okuduğu yazı türlerindendir. Özellikle de ülkemizde Nasreddin Hoca Fıkraları gibi bir kalıp vardır. Yazarlar sohbet yazı türünde olduğu gibi bazı özelliklere dikkat eder. Bu sayede daha rahat anlaşılabilir. Fıkra türünün içerdiği özellikler şu şekildedir:

 • Güncel olayları konu alırlar.
 • Yazar herhangi bir kanıtlama kaygısını düşünmez. Konuyu kendi görüşlerine göre tartar ve yansıtır.
 • Yazarın anlatımı yalın ve anlaşılırdır.
 • Herhangi bir konu kısıtlaması yoktur. Toplumsal, siyasi istediği bir konuyu seçebilir.
 • Fıkralar ilgi çekici olmalıdır. Okuyucunun duygu ve düşüncelerini harekete geçirecek konular seçilmelidir.
 • Eğer gerekli olursa başka kişilerin fikirlerine de yer verilmelidir ve yazı çok uzun tutulmamalıdır.

Dünya ve Türk Edebiyatı’nda Fıkra

Dünya ve Türk Edebiyatı'nda Fıkra

Fıkra, 17. yüzyılda Fransa’da ilk defa ortaya çıkmıştır. Bu dönemde gazetecilik büyük oranda gelişmiştir. Öncelikle gazetelerde günlük olaylar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Sonrasında ise yazarlar toplumu ilgilendiren konularla ilgili görüşlerini yazmaya başlamıştır. Bu sayede fıkra adı altında yeni bir tür ortaya çıkmıştır.

Fıkra Türk Edebiyatı’na, gazetenin çıkışı ile girmiştir. Ancak eski dönemlerdeki fıkralar makale formatına daha yakın olarak yazılıyordu. Zaman geçtikçe çoğalan gazeteler ile birlikte fıkralar için yeni bir alan açıldı. Bu şekilde yazarlar toplumu alakadar eden konular ile ilgili görüşlerini yazabildi. Türk Edebiyatı fıkra temsilcileri şu şekildedir:

 • Refik Halit Karay
 • Falih Rıfkı Atay
 • Peyami Safa
 • Ahmet Rasim
 • Uğur Mumcu
 • Mustafa Ekmekçi

Yukarıda yer alan yazarlar ülkeminizin en bilinen ve kaliteli yazarları arasındadır.

Sohbet ve Fıkra Arasındaki Farklar

Sohbet ve fıkra arasında belli benzerlikler vardır. Ancak sohbet ve fıkra arasındaki farklar benzerliklerine kıyasla daha fazladır. Sohbet ve fıkra arasındaki farklar ise şu şekildedir:

 • Sohbet yazı türünde, yazı karşısındaki kişi ile sohbet ediliyormuş gibi yazılmıştır. Fıkrada ise böyle bir durum söz konusu değildir. Fıkrada yazar sadece düşüncelerini belli eder ve okuyucuya bunları aktarır.
 • Sohbet konusu belirlerken herhangi bir sınırlandırma yoktur. Politik, kültürel ya da toplumsal konular ele alınabilir. Fıkrada ise seçilen konunun güncel olması gereklidir.
 • Sohbetlerin kalıcılığı fıkralara göre daha fazladır. Fıkralar daha çok günlük yazılar gibidir. Seçilen konu gündemden kalkarsa fıkranın herhangi bir işlevi kalmaz.

Sohbet ve fıkra arasındaki farklar yukarıda bahsettiğimiz gibidir. Geçmişte ve günümüzde gazete ve dergilerde yayınlanan bu yazılar tarihin değişmesinde önemli etkilere sahiptir. Sohbet ve fıkra yazı türleri, günümüze kadar gelebilen etkileyici yazı türleri arasında yer alır.

Sohbet ve Fıkra Arasındaki Benzerlikler

Sohbet ve fıkra arasındaki farklar oldukça fazla olsa da aralarında belirli benzerlikler de vardır. Fıkra ve sohbet arasındaki benzerlikler şu şekildedir:

 • Yazarlar istediği konu hakkındaki düşüncelerini dile getirebilirler.
 • Her iki tür de düşünce merkezlidir. Konuyu kanıtlamak için fazladan bir çaba gerekli değildir.
 • Kısa ama etkili yazılar olması en büyük benzerliklerindendir.

Yukarıdaki özellikler sohbet ve fıkra arasındaki benzerlikleri ortaya çıkarır. İki türün de en önemli noktası görüşlerin anlatılmasıdır. Okuyucular iki yazı türünde de yazarın düşüncelerini anlamaya teşvik edilir.

Sonuç

Sohbet ve fıkra arasındaki farklar içeriğimizde sizlere bu iki tür arasındaki farkları ve benzerlikleri açıkladık. Ayrıca sohbet ve fıkra türü hakkında detaylı bilgiler de verdik. Ek olarak sohbet ve fıkranın Dünya ve Türk Edebiyatı’ndaki temsilcilerinden de bahsettik.

Sohbet fıkra farkı nedir?

Sohbette yazar karşısında okuyucu varmış gibi yazısını yazar. Fıkrada ise yazar güncel bir konu hakkında düşüncelerini belirtir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu